Achtergrond

Meer dan 30 jaar psychosociale & coaching ervaring

Ik heb ruim 20 jaar gewerkt in de psychosociale hulpverlening als maatschappelijk werker, groepswerker, praktijkbegeleider en supervisor. In 2002 maakte ik een switch naar werkgerelateerde hulpvragen: ik ben gedetacheerd gaan werken als bedrijfsmaatschappelijk werker, coach en vertrouwenspersoon.

Psychosociale & coaching opleidingen

2006 | Opleiding Provocatief Coachen | Instituut Eclectische Psychologie
2004 | Leergang Coaching voor Professionals | School voor Coaching
1987 | Voortgezette Agogische Beroepsopleiding
1979 | Sociale Academie

Coaching registraties

• Geregistreerd als CSR-coach — registratie 07001
• Aangesloten bij NOBCO — aansluitnummer 1610
• Gecertificeerd TSI consultant gedrag- en drijfveren analyse

• Geregistreerd als bedrijfsmaatschappelijk werker tot 2022
• Gecertificeerd als vertrouwenspersoon tot 2022