Werkwijze Rodenburg Coaching

Persoonsgerichte coaching aanpak

Elke coachvraag is enig in zijn soort en wordt door mij persoonsgericht aangepakt. Ik coach met mijn hart en met mijn hoofd. Ik ben een stevige persoon, betrokken, relativerend, provocerend en met humor.

Coaching methodes

In mijn werk maak ik gebruik van verschillende methodes zoals onder andere Oplossingsgerichte Communicatie, RET en provocatief coachen. Bij stress preventie en burnout behandeling hanteer ik de methode van het CSR centrum – gespecialiseerd in coaching van mensen met stressklachten. Een traject kan bestaan uit face to face gesprekken (F2F coaching), online begeleiding (E-coaching) en blended coaching (combinatie van F2F en E-coaching).

Coachingstraject

Een coachingstraject bij Rodenburg Coaching verloopt volgens 3 stappen van kennismaking tot offerte en begeleiding. Ik streef er naar te werken zonder wachttijden. Vandaag bellen, binnen 5 werkdagen een eerste gesprek. De gesprekken vinden plaats in de praktijk, tijdens wandelingen of op locatie.

Kennismaking

Voor dat een traject van start kan gaan, vind ik het kennismaken met elkaar een belangrijk moment. Zo’n gesprek duurt ongeveer drie kwartier en is gratis. We verkennen samen wat de coachvraag is. Ik laat je als het ware een voorproefje zien van hoe ik coach. Als je vraag sterk verbonden is met de organisatie waar je werkt, dan stel ik voor de werkgever erbij te betrekken. Ik maak vooraf een inschatting van het aantal sessies wat nodig is.

Overeenkomst

Nadat je me hebt laten weten bij Rodenburg Coaching een traject te willen volgen, stuur ik je een offerte. Hierin wordt omschreven wat de aanleiding, doelstelling, werkwijze, tijdspad en kosten van het traject is. Na ondertekening van de offerte worden afspraken ingepland en kan het traject van start gaan. Rodenburg Coaching houdt zich aan de NOBCO Internationale Ethische Code.

Coaching

Na de intakefase volgen 5 – 10 sessies waarbij je vragen formuleert en zo nodig reflectieverslagen maakt. Ik zet gerichte oefeningen en opdrachten in om te werken aan je doelen. Uitgangspunt is dat de gecoachte zelf verantwoordelijk is voor het resultaat en de inhoud van het coachtraject. Een traject wordt afgerond met een follow up en een evaluatie.

Coaching tarieven

In het algemeen worden de kosten vergoed door de werkgever, een (aanvullende) verzekering of een uitkeringsinstantie. Als blijkt dat je niet in aanmerking komt voor een vergoeding is het mogelijk om voor eigen rekening een coaching traject  te volgen. Uitgaven in verband met een coaching traject zijn aftrekbaar voor de belasting.

  • Tarief voor particulieren: 85 euro per sessie
  • Tarief voor bedrijven: offerte op aanvraag

Huisregels van de praktijk

  • De gesprekken vinden bij voorkeur overdag plaats.
  • Bij ziekte of overmacht worden de sessies niet in rekening gebracht. In alle andere gevallen wel, tenzij 48 uur van te voren is afgezegd.